0031-612998388 info@textandtraining.com

Scientific writing courses for Master students 

This training aims to support master students in writing and reviewing research papers and proposals. In two or three 3-hour workshops, we focus on finding the right words, improving sentence structure and paragraph structure and applying the overall structure of a scientific proposal or research paper. Here are a few quotes of happy clients.

Dear Lisette,

I am Meily Setyawati, a biopharmaceutical master student who joined your academic writing course last February at the University of Leiden. From the course you gave, I must say that you are the best English writing teacher I have ever met. I did learn really a lot from your very-short-course and I truly have a new insight about language, especially English.

Best wishes,
Meily Setyawati

Dear Lisette,

I’m Laura, a student from the Academic English writing workshop. Thanks a lot for your lecture. It really impressed me and tip no.1 (correct words) and no.5 (new info at the end) fundamentally changed my perception of English language. Thanks to your vivid explanation, I can understand English articles much better now.

Best Regards,
Laura ZHANG 婉露

Geachte mevrouw van Hulst,

Namens de Opleidingscommissie van de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen mag ik u meedelen dat u binnen het vak Introduction Course BPS beoordeeld bent met een 8,5 volgens de vakevaluatie, afgenomen onder uw studenten.

Studenten waren erg te spreken over de manier waarop u hen uitleg gaf, en vonden dat u op een inspirerende wijze onderwijs verzorgde. De studenten vonden uw lessen in academisch Engels erg nuttig, deze lessen werden dan ook goed gewaardeerd.

Wij willen u via deze weg graag danken voor uw inzet voor onze opleiding, en feliciteren u met deze uitstekende evaluatie.

Met vriendelijke groeten,

Dr. Janine J. Geerling
Voorzitter Opleidingscommissie Bio-Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Leiden